Follow Star

PHP Sorting Arrays

؟ php كيفية فرز المصفوفات من خلال وظائف الفرز في

1
sort() <=> rsort() [Uses] = sorting indexed

> order

[مفهرس] للفرز (((عناصر))) صفيف التصاعد + التنازلي .

1
asort() <=> arsort() [Uses] = sorting associative

> value

[ترابطي] للفرز (((قيم))) صفيف التصاعد + التنازلي .

1
ksort() <=> krsort() [Uses] = sorting associative

> key

[ترابطي] للفرز (((المفتاح))) صفيف التصاعد + التنازلي .

Indexed > Order

> 1. sort()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
//
$Months = array("January",
       "February",
       "March",
       "April",
        "May",
        "June",
        "July",
        "August",
        "September",
        "October",
        "November",
        "December");
        //
        sort($Months);
        print_r($Months);
        ?>
        

output : Array ( [0] => April >[1] => August >[2] => December [3] => February [4] => January [5] => July [6] => June [7] => March [8] => May [9] => November [10] => October [11] => September )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 <?php
//
 $Months = array("1000",
"980",
 "958",
 "110",
   "565",
      "990",
       "2101",
         "3215",
        "6532",
     "565",
     "656",
    "3265");
   //
sort($Months);
     print_r($Months);
      ?>
 

Array ( [0] => 110 [1] => 565 [2] => 565 [3] => 656 [4] => 958 [5] => 980 [6] => 990 [7] => 1000 [8] => 2101 [9] => 3215 [10] => 3265 [11] => 6532 )

> 2. rsort()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
//
$Months = array("January",
       "February",
       "March",
       "April",
        "May",
        "June",
        "July",
        "August",
        "September",
        "October",
        "November",
        "December");
        //
        rsort($Months);
        print_r($Months);
        ?>
        

output : Array ( [0] => September > [1] => October > [2] => November [3] => May [4] => March [5] => June [6] => July [7] => January [8] => February [9] => December [10] => August [11] => April )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 <?php
//
 $Months = array("1000",
"980",
 "958",
 "110",
   "565",
      "990",
       "2101",
         "3215",
        "6532",
     "565",
     "656",
    "3265");
   //
rsort($Months);
     print_r($Months);
      ?>
 

Array ( [0] => Array ( [0] => 6532 [1] => 3265 [2] => 3215 [3] => 2101 [4] => 1000 [5] => 990 [6] => 980 [7] => 958 [8] => 656 [9] => 565 [10] => 565 [11] => 110 )

Associative # Value

> asort()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
//
$Months = array("January"=>31,
       "February"=>28,
       "March"=>31,
       "April"=>30,
        "May"=>31,
        "June"=>30,
        "July"=>31,
        "August"=>31,
        "September"=>30,
        "October"=>31,
        "November"=>30,
        "December"=>31);
        //
        asort($Months);
        print_r($Months);
        ?>
        

output : Array ( [February] => 28 [April] => 30 [June] => 30 [September] => 30 [November] => 30 [January] => 31 [March] => 31 [May] => 31 [July] => 31 [August] => 31 [October] => 31 [December] => 31 )

> arsort()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
//
$Months = array("January"=>31,
       "February"=>28,
       "March"=>31,
       "April"=>30,
        "May"=>31,
        "June"=>30,
        "July"=>31,
        "August"=>31,
        "September"=>30,
        "October"=>31,
        "November"=>30,
        "December"=>31);
        //
        arsort($Months);
        print_r($Months);
        ?>
        

output : Array ( [January] => 31 [March] => 31 [May] => 31 [July] => 31 [August] => 31 [October] => 31 [December] => 31 [April] => 30 [June] => 30 [September] => 30 [November] => 30 [February] => 28 )

Associative # Key

> ksort()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
//
$Months = array("January"=>31,
       "February"=>28,
       "March"=>31,
       "April"=>30,
        "May"=>31,
        "June"=>30,
        "July"=>31,
        "August"=>31,
        "September"=>30,
        "October"=>31,
        "November"=>30,
        "December"=>31);
        //
        ksort($Months);
        print_r($Months);
        ?>
        

output : Array ( [April] => 30 [August] => 31 [December] => 31 [February] => 28 [January] => 31 [July] => 31 [June] => 30 [March] => 31 [May] => 31 [November] => 30 [October] => 31 [September] => 30 )

> krsort()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
//
$Months = array("January"=>31,
       "February"=>28,
       "March"=>31,
       "April"=>30,
        "May"=>31,
        "June"=>30,
        "July"=>31,
        "August"=>31,
        "September"=>30,
        "October"=>31,
        "November"=>30,
        "December"=>31);
        //
        krsort($Months);
        print_r($Months);
        ?>
        

output : Array ( [September] => 30 [October] => 31 [November] => 30 [May] => 31 [March] => 31 [June] => 30 [July] => 31 [January] => 31 [February] => 28 [December] => 31 [August] => 31 [April] => 30 )

Tags:

Categories:

Updated:

Comments