Follow Star

php goto

  1. يمكن استخدام مشغل goto للانتقال إلى قسم آخر في البرنامج.
  1. يتم تحديد نقطة الهدف بواسطة تسمية متبوعة بنقطتين.
  1. يجب أن تكون التسمية الهدف داخل نفس الملف والسياق
1
2
3
4
5
6
7
<?php
goto knows1;
echo '1 2 3 ';

knows1:
echo '5 6 7';
?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?php
for ($a=10, $b=0;
$a >= 0 , $b !== 10 ;
$a--, $b++
){
while($a--. $b++) {
    if($a==0 )goto end;
       if( $b==10 )goto end;
  }  

}
echo ("a = $a , $b");
end:
echo "knows1";
?>
Control Structures      
if      
else      
elseif/else if      
Alternative syntax for control structures      
while      
do-while      
for      
foreach      
break      
continue      
switch      
declare      
return      
require      
include      
require_once      
include_once      
goto      

Tags:

Categories:

Updated:

Comments